Ombudsman voor de handel

Bent u ondanks onze inspanningen niet tevreden? Richt u dan tot de onafhankelijke dienst van de Ombudsman voor de handel.

www.ombudsmanvoordehandel.be